No products in the cart.

Fotball Akademiet i Mars

En ny måned står for tur. Som vanlig så er vi alltid optimister og mars ser vi virkelig for oss at kommer til å bli bra, spesielt når det kommer til været. Du skjønner, vi er jo ute en god del, så da håper vi aller helst på oppholdsvær med en touch av sol. En sånn sol som varmer opp litt. Det hadde vært innafor.

Når det kommer til det fotballmessige, da er vi ikke særlig bekymret, for den delen vet vi at er bra. Mars vil se ut som dette:  Tema: Avslutninger

Treningsinnhold

  • Oppvarming: Motorikk + føringsløype
  • Avslutningsstasjoner
  • Spill

Skal man bli god til noe, så må man øve på det. Det gjelder alt også det å score mål. Det er jo da alltid lurt å treffe mål når man skyter, for da kan egentlig alt skje, deretter er det lurt å sikte, ha en plan på hvor man har tenkt å skyte. Dette er bare noen av momentene som er viktig for å kunne score mål. I en kamp situasjon, så vil også momenter som kroppsstilling, orientering, antall touch, tidsbruk og selvfølgelig motstandere være av stor betydning for resultatet. Vi vil gjennom deløveler jobbe med den denne ferdigheten, da i ulike konstruerte situasjoner og deretter også få øvd på dette i spilløkter. 

Ofte kan det vær lurt å terpe litt på detaljer, slik at enkelte ting blir automatiser i forhold til en kampsituasjon, hvor ting da ofte må skje fort nok. Dette vil også være ting vi snakker om før og under deløvelsene. 

Her er noen deløvlser som vi vil benytte oss av i den påfølgende perioden 

Føre ballen – skudd (figur 1)

Jobbe med teknikk, orientere seg før man skal skyte, ha en plan og det å klare å «sette» seg opp i gode situasjoner.

Deretter øke hastigheten, rask skuddteknikk, sikte på hjørnet (flest mål scores nede i ventre eller høyre hjørne). En enkel øvelse, men mange repetisjoner og gode muligheter på å øve på scoringssituasjoner.

Bevegelse (løp), første touch – skudd (figur 2)

Har en stasjon med baller og en uten. Fra ballsentral spilles det en pasning fremover, på en “medspiller” som er i bevegelse og på vei fremover (lignende et løp man vil gjøre i kamp). Deretter er det mottak av pasning, her vil vi jobbe med detaljer som bruke fot lengst vekk, få touch, hurtighet i handlinger og skudd.

Her har vi også momenter som timing i løp, hvordan vi stiller kroppen, pasningskavlitet, første touch og hvor det lønner seg å skyte. Skudd opp i nærmeste hjørnet eller med utover skru i lengste hjørnet vil ha størst mulighet for å resultere i scoring i en kamp situasjon.

Dette er bare noen eksempler på øvelser som vi vil ha, under her vil du få en oversikt over flere alternativer. Det som er felles er at det er mye føring av ball, bevegelser, viktige momenter, repetisjoner på skudd og da øvning i ferdigheten å score mål. Det blir veiledning og coaching på hva som er viktig og lurt, litt tips og råd og selvfølgelig prøve å sette spillerne inn i hvordan dette kan gjøres i en kampsituasjon.

Så ja, det kommer til å bli en god del skudd i mars, det kommer også til å bli en god del mål. Det vil bli mange repetisjoner, øvningsmuligheter og så håper vi at det blir en god del læring og utvikling på området 🙂 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *