No products in the cart.

Mini Akademiet og Fotball Akademiet i februar

Nok en måned nærmer seg slutten og det er på tide å sjekke ut litt hva som har skjedd på de ulike fotball tilbudene etter skole tid i februar. Mini Akademiet og FotballAkademiet har jo en god del like elementer og en del ulike. For de yngste handler det om å bli sjef over ballen pluss litt mer lek orientert. For de eldre så er det også en del lek, men her har vi kommet lengre når det gjelder ferdigheter. Derfor er det også muligheter for å gjøre litt andre ting. 

Det er mange deltakere med og de kommer fra ulike klubber og ulike skoler. Alltid god stemning på de ulike treningene og ekstra kjekt at de blir kjente med spillere fra andre klubber og skoler. De utvikler vennskap, har felles interesser og opparbeider seg relasjoner, som de på et aller annet tidspunkt senere i livet får brukt for. Det å lære seg det sosiale spillet, ha evnen til å bli kjent med mennesker og lære seg å ta del i en gruppe, det er egenskaper som alltid vil være viktig og verdsatt. Så ja, som du kanskje da har skjønt, Mini Akademiet og Fotball Akademiet, ja, det er langt mer enn bare fotball. 

Mini Akademiet
I februar så har det vært mye fokus på motorikk, kroppskontroll, ballkontroll og teknikk. Vi starter alltid oppvarmingen med en løype som vi har laget. Her skal de gjennomføre ulike øvelser og det blir mange repetisjoner. 20-30 minutter bruker vi på oppvarming.

Deretter er det øvelser som går videre på blant annet teknikk, overblikk, kontroll, orientering, fartsendringer og andre innlagte utfordringer. Disse tingene gjøres i forskjellige deløvelser, hvor også spill på større område er inkludert.

Til slutt avslutter vi treningen med å spille kamper. Jobber da videre med de momentene som vi har hatt tidligere i treningen, i tillegg til at vi også introduserer enkle sentrale momenter som er viktig i forhold til spillsituasjonen. Vi anser det også som viktig og meget sentralt at vi kombinerer mellom coaching og at det er litt mer fritt spill. Det handler litt om å lære seg spillet selv, se etter løsninger og undersøke ulike relasjoner i spill sekvenser. 

Fotball Akademiet
I februar så har det vært fokus på pasninger, bevegelser, ha oversikten, orientere seg og å spille hverandre gode. Når det kommer til oppvarming, så er det litt større variasjon her. Det er blant annet også denne oppvarmingsløypen, men også i form av andre øvelser og gjerne konkurranse øvelser.

Deretter kjøres det mer deløvelser i forhold til å kunne terpe på viktige momenter for å utvikle gode pasningsferdigheter. Jobber men mange ulike momenter som er avgjørende for å utvikle seg, lære og å mestre denne ferdigheten. Vi prøver også å ha fokus på hvordan man skal kunne lykkes med pasninger da i forhold til kamplike situasjoner.

Den siste delen består av spilleøkter. Vi jobber også her etter hvordan vi gjør det på den yngste gruppen, som beskrevet over. 

Totalt blir det 4 økter i uken med fotballaktiviteter etter skoletid. Noe som gir mellom 12 til 15 timer ekstra med fotball for deltakerne på de ulike fotballaktivitetene. Skal man bli god til noe, så må det øves og det som er artig er at vi er vitne til utvikling hver eneste dag. Da tenker vi ikke bare på dette med fotball, men også dette i forhold til å omgåes andre mennesker. Vi er veldig opptatt av oppførsel, væremåte og evnen til å oppføre seg i større grupper. For det er ikke sikkert at alle blir fotballproffer, men det vi vet med sikkerhet er at alle skal bli folk. 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *