No products in the cart.

Hvordan tilrettelegge for god utvikling?

Det å utvikle talentfulle barn/ungdom til å bli topp fotballspillere, er ikke en enkel sak eller noe det finnes en enkel oppskrift på. Det trengs mer enn bare disiplin og hardt arbeid på treningsfeltet. Uten et positivt læringsmiljø så kan den lange veien til toppen medføre at en spiller slutter. Men det finnes noen måter som gjør at de som står spillerne nærmest, foreldre og trenere, kan støtte opp om utviklingen.

Hvordan bygge et positivt miljø for unge idrettsutøvere?

Unge idrettsutøvere elsker å delta i aktiviteter som er morsomme, slik at de kan vise frem sine ferdigheter og evner, og hvor ferdighetsforbedring blir undervist av omsorgsfulle og kunnskapsrike trenere. Dessverre så er det sånn at disse unge idrettsutøvere ikke selv bestemmer hvem som vil gi dem kunnskapen de trenger for fremtidig suksess på banen og ellers i livet. Foreldre, trenere, idrettsklubber og innflytelsesrike foreldrevenner spiller alle en betydelig rolle i de valgene en utøver tar og hvordan idrettsutdanningen blir formet. Hvordan kan ungdommer navigere i dette utviklingssystemet? Hvor det å ende opp med en kunnskapsrik, energifull og dyktig veileder som trener og en støttende foreldregruppe, egentlig bare er snakk om tilfeldigheter og en stor dose flaks? Utdanning er nøkkelfaktoren. Foreldre og trenere som forbedrer sin kunnskap innen ungdoms sport har bedre forutsetninger og mulighet til å ta bedre beslutninger og skape et bedre miljø for deltakerne. Hver ungdomsutøver fortjener å delta i et positivt miljø som bygger på individuell vekst og suksess. Idrettsutøvere trives i miljøer som har:
  • Læring og moro som de to viktigste faktorene.
  • Har mer fokus på personlig forbedring enn å vinne.
  • Trenere som skaper personlige relasjoner med idrettsutøvere og deres familier.
  • At feil er en del av veien mot målet.
  • Trenere som har fokus på utvikling og gir masse positive tilbakemeldinger i tillegg til konstruktiv kritikk.

Utvikle en lidenskap for idretten

Jo tidligere en idrettsutøver kan plasseres i et slikt miljø, desto større mulighet er det for at deltakerne kommer til å begynne å utvikle en lidenskap for sporten. Idrettsutøvere som utvikler en lidenskap i ung alder, har det gøy mens de deltar, bruker mer tid på å jobbe med sine ferdigheter på egenhånd, bruker mer tid på å se på profesjonelle kamper, blir på bakgrunn av egne valg mer viet til idretten, etter hvert som de blir eldre.

“Match opp en kvalitets trener som forstår det miljøet som idrettsutøvere trives i.”

Et positivt idrettsmiljø vil se forskjellig ut for alle involverte parter, inkludert idrettsutøveren, familien, vennene og treneren. Spillerens deltakelse, idrettsglede og aktivitetsinteresse øker, når hver gruppe som har innflytelse på utøveren, arbeider i harmoni. Å plassere idrettsutøveren på riktig nivå og lag hvor en har mulighet til å lykkes gjennom hardt arbeid og engasjement, er med på å bidra til økt lidenskap. Match opp en kvalitets trener som forstår det miljøet som idrettsutøvere trives i, og det vil legges til rette for en god mulighet for livslang læring gjennom idretten. Idrettsutøvere blomstrer i et miljø hvor moro og læring er hovedårsakene til deltakelse. Hvis det kommer ut av kontroll, og støttegruppen definerer suksess på bakgrunn av å vinne kamper, vil ikke spillerne over tid takle presset av å være i en «må vinne» situasjon hele tiden. Resultatfokuset blir for stort og overskygger alt annet. I slike miljøer måles kun suksess med seire. Det er jo sånn at et lag enten kan vinne eller tape kampen, men utvikling og læring kan skje for begge lag. Det avhenger av hva treneren legger vekt på – utvikling og læring eller å vinne og tape?!

“Utvikling og læring gir oss kontinuerlig læring.”

Utvikling og læring tillater idrettsutøvere å legge vekt på prosessen for forbedring, fremfor resultatet. Når idrettsutøverens hensikt for deltakelse er annerledes enn trenerne, foreldrene og andre medlemmer av utøverens støttegruppe, vil resultatet bli katastrofalt … Oppsummert er det å legge til rette for et miljø som legger vekt på idrettsglede og læring i et positivt miljø samtidig som dette skal være gøy, være viktige faktorer for at ungdommen kan lykkes. Lær deg sporten og bruk mye positive tilbakemeldinger, så vil selvtilliten styrkes hos utøveren. Ha fokus på utvikling fremfor resultat. Og husk at alle mennesker elsker ros og anerkjennelse!
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *